Obecné informace k zákrokům

Ambulantní předoperační vyšetření

Každý chirurgický zákrok přináší pro operovaného určitý a stres a obavy nejen ze samotného zákroku a následného hojení, ale také proto, že je náhle v prostředí pro něj méně či více neznámém. U mnoha pacientů se setkáváme s tím, že se jedná o jejich první operaci. Před výkonem se snažíme pacientovi vysvětlit a zdůraznit význam nejběžnějších odborných lékařských termínů a obecné informace týkající se přípravy před operací a pooperačního průběhu . Nebojte se zeptat,čemu nerozumíte a vše si nechte vysvětlit.

Osobní konzultace s lékařem – zkušeným chirurgem, je před plánovanou operací velmi důležitá. Je třeba posoudit typ operace a doporučit rozsah zákroku tak, aby co nejvíce splňoval požadavky klientky či klienta na výsledný efekt operace a současně zohledňoval medicínská rizika a operační zátěž s tím spojenou.

Předoperační vyšetření

Je to soubor lékařských vyšetření, která se před operací provádějí proto, aby se prověřilo, zda je organismus klienta před operací schopen zvládnout operační zátěž a pooperační průběh s únosnou mírou rizika. Rozsah tohoto vyšetření je dán rozsahem a povahou operace, věkem a celkovým zdravotním stavem klienta. Předoperační vyšetření provádí chirurg, eventuálně praktický lékař. Předoperační vyšetření a jeho rozsah určí chirurg při konzultaci dle doporučené operace. Zejména u pacientů úžívajících léky na ředění krve perorálně kumariny /Warfarin/, antiagregancia/Acylpyrin, Godasal, Stacyl/. Kumariny lze nahradit LMWH/nízkomolekulárními hepariny Clexan , Fraxiparin, Zibor/
Předoperační vyšetření zahrnuje i seznam trvale užívaných léků.

Anestezie

Pro každý operační zákrok je třeba zvolit vhodný typ anestezie nebo-li znecitlivění. Anestezie místní – lokální – je používána u zákroků menšího rozsahu. Jedná se o použití znecitlivující látky, která se injekčně aplikuje do kůže a podkožní tkáně. Její rozsah je limitován objemem znecitlivující látky, kterou lze maximálně použít bez dalších vedlejších účinků na celý organismus. Bolestivě je vnímán vpich injekce a následný tlak při aplikaci znecitlivující tekutiny (anestetika), nástup znecitlivění v daném místě je velmi rychlý a dále jsou již vnímány pouze dotyky a pohyb tkáně bez jakékoli citlivosti. Doba znecitlivění je různá dle typu použitého anestetika. Mohou vznikat alergické reakce různého stupně na tyto látky, četnost těchto reakcí je ale poměrně nízká.
Analgosedace je kombinovaný typ anestezie, kdy je nejprve zajištěn žilní přístup a aplikovány preparáty, které navodí útlum operovaného a jeho vnímání. Po té se kůže a podkoží znecitliví místními anestetiky, tak jako při lokální anestezii. Tento typ anestezie je vhodný pro zákroky většího rozsahu v oblasti kůže a podkoží. Používáme zřídka.

Kontakt

E-mail
mihola@chiram.cz

Pevná linka
+420 491 483 382

Mobil
+420 776 154 559

Adresa ordinace
Havlíčkova 377, 549 31 Hronov

Ordinační hodiny

Pondělí
7:00 – 15:00

Úterý
7:30 – 15:00

Středa
13:00 – 17:00

Čtvrtek
7:30 – 15:00

Pátek
7:00 – 13:00

Smluvní pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna - VZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - ČPZP
Vojenská zdravotní pojišťovna - VoZP
Odborová zdravotní pojišťovna - OZP
Zdrav. poj. Ministerstva vnitra -ZPMV
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda -ZP

© Copyright 2023. Náš web používá technické cookies. | Web vytvořen od JCweb.cz